Nog geen login? Mail je aanvraag naar opgroeieninbrussel@vgc.be

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2018

Contactinformatie

Opgroeien in Brussel
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
Tel.: 02 563 03 00
E-mail: opgroeieninbrussel@vgc.be

Voor wie?

Opgroeien in Brussel voorziet een cursusaanbod voor de medewerkers van Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel, meer bepaald:

  • Kinderopvang van baby's en peuters, aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel (KDV)
  • Initiatieven buitenschoolse kinderopvang (IBO)
  • Organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning (PGO) die erkend zijn door Kind & Gezin en/of gesubsidieerd door de VGC

Inschrijvingen en attesten

Het vormingsaanbod van Opgroeien in Brussel is kosteloos.
De beheerder van het gezinsinitiatief staat in voor de inschrijvingen. Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsperiode. Na de inschrijvingsperiode deelt Opgroeien in Brussel de definitieve toewijzingen mee. Opgroeien in Brussel bezorgt attesten van deelname na afloop van de cursus

Annulaties

Annuleren door het gezinsinitiatief:
De beheerder kan annuleren tot 24 uur voor de start van de cursus.

Annuleren door Opgroeien in Brussel:

Als een cursus niet kan doorgaan, zal Opgroeien in Brussel de beheerder op de hoogte brengen.

Privacy

Persoonsgegevens
De organisator verwerkt de persoonsgegevens die u hebt meegedeeld enkel om uw inschrijving en het verdere verloop van de activiteiten in goede banen te leiden. Deze informatie is essentieel voor de goede werking van onze dienst, met uw inschrijving geeft u dan ook uitdrukkelijk de toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. De persoonsgegevens worden nadien nog gebruikt om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, namelijk het vormingsaanbod van Opgroeien in Brussel en mails omtrent de inschrijvingen.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) behandelt de gegevens verantwoord en vertrouwelijk. VGC staat in voor een veilige en verantwoorde bewaring van de gegevens. De gegevens worden bijgehouden tot zolang het relevant is voor de inschrijvingsprocedure.

Volgens de wetgeving inzake privacy heeft u het recht om uw gegevens te bekijken, te wijzigen, te laten verwijderen, uw toestemming in te trekken, het recht op bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en het recht op overdraagbaarheid.

Wilt u van (een van) deze rechten gebruikmaken? Contacteer dan Opgroeien in Brussel van de VGC via opgroeieninbrussel@vgc.be, of de functionaris voor gegevensbescherming van de VGC via privacy@vgc.be .
Dat kan eveneens per post:
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Opgroeien in Brussel of Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel

U kunt ook een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de VGC m.b.t. de behandeling van uw (aan)vraag voor gegevens via de bovenstaande contactgegevens of bij de toezichthoudende autoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact/

back to top