Disclaimer

Over het gebruik van de site, hyperlinks, bescherming van persoonsgegevens en cookies.

Gebruik van de websites van de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich in om de inhoud van al haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud toch onvolledig of onjuist is. De online informatie wordt dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Als u tekortkomingen of fouten ziet, dan kunt u dat melden via het contactformulier op de website. De Vlaamse Gemeenschapscommissie behandelt uw meldingen met de nodige aandacht. Correcties worden snel uitgevoerd.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich ook in om eventuele technische problemen te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

Hyperlinks en verwijzingen

De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevatten hyperlinks naar externe bronnen met aanvullende informatie en diensten. De VGC is zelf niet verantwoordelijk voor het beheer, de beschikbaarheid en de juistheid van de informatie op deze externe bronnen. Zij aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de externe bronnen waarnaar wordt doorverwezen.
Deze doorverwijzingen naar andere overheden, instanties en organisaties dienen alleen ter informatie en om het gebruikscomfort te verhogen.

Bescherming van de persoonsgegevens

De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
U kunt de meeste informatie op de VGC-websites raadplegen zonder dat u uw persoonsgegevens moet geven. In bepaalde gevallen is het toch noodzakelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie persoonlijke informatie opvraagt. De VGC behandelt deze gegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van materiaal

Alle teksten en al het beeldmateriaal (foto’s, illustraties, filmpjes …) op deze website zijn onderworpen aan auteursrechten en aan de regels van het portretrecht. Het is verboden om de teksten en het beeldmateriaal van deze website te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder de toestemming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ook de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Cookies

De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie maken gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:
  • Javascript-herkenning: deze website maakt uitgebreid gebruik van Javascript. Via een cookie controleren we of Javascript bij u is ingeschakeld.
  • Google Analytics: aan de hand van cookies verzamelen we via Google Analytics statistieken over het gebruik van de website. Dat doen we om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en om continu op de hoogte te zijn van uw informatiebehoeften.back to top